your online test specialist

Test araçlarımız dünyanın her yerinde satın alındığı için her ülke için özel bir norm grubu oluşturabiliriz.

Bu sayede adayların sonuçları güvenilir bir şekilde, yani ilgili kültür referans kapsamı içinde test edilir.

Bu şekilde her bakımdan talebe uygun bir hizmet sunuyoruz.

Ürünlerimizin kullanıcıları farklı ülkelerden gelmektedir, örneğin:

Kanada - Amerika Birleşik Devletleri - Panama - İsveç - Danimarka - İngiltere - Hollanda - Belçika - Almanya - İsviçre - Çek Cumhuriyeti - Nijerya - Birleşik Arap Emirlikleri - Türkiye - Hindistan - Endonezya - Avustralya - Yeni Zelanda

 

Araçlarımızın ayrıntılı açıklaması

Test araçlarımızın ilgili olduğu konular: 

1. Zihinsel beceriler

2. Kişisel beceriler

Zihinsel beceriler – CIP

Bu yetenekler CIP (Checklist Intelligence Profile) yardımıyla ölçülür ve aşağıdaki konularla ilgilidir:

 • Analitik algılama
 • Uzamsal algılama
 • Mantıksal akıl yürütme
 • Teknik algılama
 • Rakamsal algılama
 • Titizlik

  
Farklı bölümler ayrı ayrı veya kombine şeklinde satın alınabilir.

Bir adayın elde ettiği sonuçlar anlaşılır bir raporda açıklanmaktadır.

Bu sırada ayrıca somut bir yeterlilik görüşüne de yer verilmektedir.
  

Kişisel yetenekler – CPP

Bu yetenekler CPP (Checklist Professional Profile) yardımıyla ölçülür ve aşağıdaki konularla ilgilidir:

 • İstikrar
 • Çalışma tutumu
 • Liderlik özellikleri
 • Yönetim stilleri
 • Ekip çalışmasına odaklanma
 • Karar verme becerisi
 • İletişim becerileri
 • Müşteriye odaklanma
 • Sosyal beceriler

Bu test sonuçları da, bir yeterlilik görüşü ile birlikte ana hatlarıyla bir rapor şeklinde sunulmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi gerek CPP ve gerekse CIP testine on line katılmak mümkündür. Raporlar test sonrasında size hemen gönderilecektir.

Contact

Drs. Peter Herfst

T +31(0)6 27 09 31 13
E info@pilottalent.com

Location

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ  The Hague

The Netherlands
   

Partners

Institute for Aviation Psychology
Herfst en partners human resources consultants